Rojová nálada ve včelstvu

Včelí roj už spatřil každý z nás. V někom budí hrůzu, v jiném zase úžas. Rojení je však přirozená vlastnost včel žijících v přírodě, není však žádoucí pro samotného včelaře.

My sami jsme se letos setkali už se dvěmi roji, kdy nám obyvatelé v blízkém okolí volali s usazením roje a žádostí o jeho odstranění. Na přijetí roje jsme vždy připravení s volným úlem, který poskytne nový domov těmto tulákům.

Rojová nálada ve včelstvu vzniká z několika důvodů a je na včelaři, aby rojové náladě předcházel. Může vzniknout přehřátím, vlastností daného druhu, nejčastějším důvodem rojení je však nedostatek místa v úlu a nemožnost dalšího plodování matky. Pokud se včely rozhodnout, že je potřeba se rozdělit, na rojení se pečlivě připravují. Dělnice vytvoří matečníky, které matka zaklade vajíčky, aby ve včelstvu došlo k narození nové matky a včelstvo nebylo odkázáno k zániku. Poté matka klást přestane kvůli potřebě snížení hmotnosti pro umožnění přeletu. Matka, která celý svůj život klade, má velmi špatné schopnosti létání. Dělnice naplní své medové váčky tak, aby rojové včelstvo bylo schopno 1-3 denního přeletu. Dalšího teplého a slunečného dne pak dojde k samotnému opuštění úlu. Vzhledem ke špatným letovým vlastnostem matky se včely přemisťují mnohdy blízko od svého původního obydlí a usadí se na větvi stromu. Svůj klíčový úděl zde mají pátračky, které mají za úkol nalézt nové útočiště. Včelstvu jde o život, jelikož prudké ochlazení nebo déšť by včely nemusely přežít, zásoby jsou navíc omezené. V tento okamžik také přichází na řadu všímavost nás všech, jelikož pokud zaregistrujeme roj včas, přivolaný včelař může včelstvu nové bezpečné obydlí poskytnout. Včelstvo je prvních pár dní neklidné, úl se nechává uzavřený, včelám se poskytne krmení. Za nějaký čas přichází kontrola včelstva a pokud je matka plná sil a dobře klade, včelstvo se s nový obydlím sžije a pokračuje ve svém životě.

Často se říká, že včelí roj není pro člověka nebezpečný. Z obecného principu je to pravda. Včely jsou totiž těžké, jelikož si nesou medné váčky plné potravy a poslední jejich starostí je tak útok na člověka. Včely navíc útočí primárně z důvodu, kdy se cítí ohroženy, a brání tak své obydlí. Roj však žádné obydlí nevlastní a nemá tak důvod útočit z obavy o svou bezpečnost. Roj má tak jediný cíl, a to je nalézt nové obydlí rychle a včas a přemístit tam bezpečně svou matku. Roj však pozorujme z bezpečné vzdálenosti a rozhodně se jej nedotýkáme. Před hrátkami s rojem varujme především děti.

Z pohledu možného přenosu nemoci je také důležité, aby včelař pečlivě pozoroval stav a sílu rojového včelstva, jelikož záchrana včelstva se může stát nebezpečnou, pokud si na včelnici dovede včelstvo, které trpí některou z nemocí. Platí zde známé pravidlo, důvěřuj, ale prověřuj:-)

Galerie